AnteAnonymous

Sådan kommer du i gang

AnteAnonymous er lavet for at anonymisering skal være så nemt som muligt.

Dette er en guide til hvordan du får mest ud af programmet.

Installation

Når du har downloadet programmet og installeret det på din computer, vil du blive bedt om at aktivere dit licens.

Kopiér din tilsendte licensnøgle ind i programmet, når du bliver bedt om det.

Sådan navigerer du

Fil-tabs

Når du har åbnet et dokument, kan du se værktøjsmenuen over dokumentvisningen.

I menuen  er der værktøjer til at interagere med dokumentets visning, f.eks. zoom ind/ud og skift side, samt nogle øvrige knapper til at hjælpe dig.

 1. Plus-knappen åbner nye dokumenter. Du kan også trække dokumenter ind.

 2. Områdeanonymisering-knappen kan du bruge til at markere områder til anonymisering med frihånd.
 3. Find-knappen aktiverer søgning efter fritekst i dokumentet. Brug Ctrl+F som genvej.

 4. OCR-knappen aktiverer tekstgenkendelse på dit dokument. Det er nyttigt til scannede dokumenter, som ikke har tekst man kan markere med musen.

 5. Gem-knappen gemmer en ny kopi af dit dokument. Når du har lavet anonymiseringer, bliver disse gemt i en ny dokument-fil.

Brug af tekstgenkendelse

Sidemenuen er kerneelementet i AnteAnonymous.

Når du åbner en PDF finder AnteAnonymous persondata i dokumentet.

De informationer bliver vist i sidemenuen.

 • Hver række viser navnet og antal forekomster.

 • Klikker du på navnet, bliver første forekomst fremhævet.

 • Sætter du flueben (1), bliver teksten markeret til anonymisering med rød kasse i dokumentet.

 • Du kan trykke på blyant-ikonet (2) for at redigere søgeord og alias.

 • Skraldespanden (3) fjerner rækken, hvis den ikke er relevant.

 • Du kan også sætte flueben ved hele gruppen (4) og markere alle til anonymisering.

 • Klikker du på gruppe-indstillinger (5), kan du redigere farver (se nedenfor).

 • Når du er tilfreds med dine valg kan du se en hvordan det anonymiserede dokument vil se ud ved at trykke på Forhåndsvisning (6).
Sidebar guide

Gør din tekst læsbar med aliaser​

Det kan være besværligt at læse et dokument, når navnene er fjernet.

Det kan dog undgås ved at sætte aliaser ind i de anonymiserede felter. 

Tryk på redigeringsknappen med blyant-ikon for at tilføje et alias.

Erstat f.eks. alle forekomster af “Sanne Sørensen” med “A”. 

Redigeringsmenu
Gruppe-indstillinger

Brug forskellige farver for et bedre overblik

Du har mulighed for at vælge markeringsfarver for de forskellige grupper ved at klikke på gruppeindstillinger.

Her kan du vælge gruppens omrids-farve (1), anonymiseringsfarve (2) samt skriftfarve på alias (3).

Det er også muligt at ændre disse farver enkeltvist, ved at klikke på en anonymiseringskasse.

Sådan retter du fejl

Det er ikke altid, at den automatiske navnegenkendelse er tilstrækkelig.

Det vil ofte være tilfældet med scannede dokumenter  🖨️.

Eller når hele passager af tekst, eller særlige typer af information skal fjernes.

Nu gennemgår vi, hvordan du løser de mest hyppige fejl. 

 
 

Småfejl i genkendte navne

Nogle gange er der små fejl i navne som programmet har genkendt.

F.eks. at der kommet ekstra tegn eller ord med.

De fejl kan du løse i sidemenuen ved at redigere navnet.

Rediger
I redigeringsfeltet kan du også rette navnet.

Hele navne som ikke er genkendt

Det er ikke alle typer af information som algoritmen kan finde.

Og nogen gange rammer den heller ikke plet på dem som den kender.

I de tilfælde kan du vælge teksten direkte på siden.

Når du har markeret teksten kan du vælge, hvilken type den skal ligge under samt give den et alias.

tekst markeret ad hoc
Markerer du tekst på siden vises rette-ikonet.

Hele passager, billeder og områder

Slutteligt har du altid mulighed for at fjerne områder manuelt med områdeanonymisering.

Du slår områdeanonymisering til ved at trykke på skalpel-ikonet oppe i værktøjsmenuen.

God fornøjelse!

Har du problemer eller spørgsmål kan du altid kontakte en af vores medarbejdere på support@ante.dk.