Sådan virker AnteAnonymous

AnteAnonymous er et anonymiseringsværktøj til at hjælpe virksomheder med at overholde persondataforordningen. Programmet bruger kunstig intelligens til at fremhæve persondata i dokumenter, så du let og hurtigt kan anonymisere dem.

Automatisk genkendelse af persondata

Kernen i AnteAnonymous er algoritmerne til genkendelse af persondata. De er trænet med metoder indenfor kunstig intelligens til at genkende specifikke oplysninger.

Når man åbner et dokument første gang, vil teksten i dokumentet blive analyseret af algoritmerne som fremhæver diverse typer af personoplysninger. Der genkendes personnavne, adresser, e-mailadresser, CPR-numre, telefonnumre m.m. 

Oplysningerne vises i sidemenuen, hvor man hurtigt kan vælge oplysninger til og fra, til anonymisering.

I takt med at AnteAnonymous udvikles, genkendes flere og flere typer information.

genkendt persondata

Manuel tilføjelse af særlig information

Det kan ske, at man har behov for at anonymisere visse følsomme oplysninger, som ikke er genkendt af programmet. Det kan f.eks. være særligt følsomme passager såsom oplysninger om en persons seksuelle orientering eller sygdomsforhold.

Markerer du tekst til anonymisering, finder programmet selv alle forekomster og anonymiserer dem. Så nemt er det.

tekst markeret ad hoc

Brug aliasser til at bevare konteksten

Når man læser anonymiserede dokumenter kan det oftest være svært at læse teksten de steder, hvor der er anonymiseret, fordi informationen simpelthen er fjernet fra dokumentet med f.eks. en sort kasse.

I sådanne tilfælde kan det være en god ide, at personen der anonymiserer giver teksten et alias. Det kan man nemt tilføje ved at redigere i sidemenuen, så man i en lejekontrakt f.eks. kan skrive “Lejer” i stedet for vedkommendes faktiske navn.

information anonymiseret med alias

Anonymisér dine scannede dokumenter med OCR

Anonymisering af ældre scannede dokumenter er blevet en nødvendighed for mange efter GDPR er trådt i kraft. 

Udfordringen med scannede dokumenter er at de ofte bare er filer med billeder af tekst, som computeren ikke kan læse.

AnteAnonymous understøtter anonymisering af scannede dokumenter vha. tekstgenkendelsesmetoden kendt som OCR (Optical Character Recognition). Programmet scanner billederne i dokumentet for tekst og gør teksten søgbar for algoritmen.

Review dit arbejde

Jo længere et dokument er, desto mere stiger risikoen for at overse noget vigtigt. Med AnteAnonymous får du ikke blot fremhævet informationer som man potentielt ville overse, såsom stavefejl, du har også mulighed for at gennemgå dokumentet inden du endeligt fjerner informationen.

Med Forhåndsvisning kan du let skifte udseende mellem hvordan dokumentet originalt ser ud, og når det endeligt er anonymiseret. 

Det kan hjælpe dig med nemmere at genkende oversete tekstbidder, så du er sikker på at du har gjort det rigtigt.

forhåndsvisning af anonymiseret dokument

Prøv programmet gratis og se om det også kan hjælpe dig.

Theis Rasmussen

CEO & Co-Founder

Cand. jur.