3 opgaver hvor ejendomsadministratorer kan spare tid på anonymisering

Anonymisering som skjult tidsrøver

Anonymisering tager traditionelt meget tid og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis det gøres forkert.

Ny sprogteknologi gør det dog muligt at anonymisere dokumenter meget hurtigere og mere sikkert.

I denne artikel har vi samlet 3 typiske opgaver for ejendomsadministratorer, hvor anonymiseringsprocessen kan væsentlig forbedres.

Køb af ejendom: Anonymisering i datarum

En af de største tidsrøvere er anonymisering af dokumenter i forbindelse med oprettelse af datarum ved køb/salg af ejendomme.

Her samles typisk store mængder dokumenter, hvori beboeres personhenførbare oplysninger indgår. 

Der er typisk tale om beboerlister, ventelister, klager og administrative dokumenter om f.eks. huslejebetalinger. I salg rettet mod forbrugere kan det også blive relevant at udføre lovpligtig anonymisering af budjournal.

Når dokumenterne er samlet, kan f.eks. automatisk genkendelse af persondata være med til at gøre processen langt hurtigere, da mange af de samme navne og entiteter går igen i dokumenterne.

Tilbudspligt: Overdragelse af udlejningsejendom

Ved overdragelse af en udlejningsejendom er ejeren ofte forpligtet til at tilbyde lejerne at købe på samme vilkår og til samme pris, som hvis ejeren har indgået aftale med en køber.

I forbindelse med ejendomsvurderingen får en potentiel køber udleveret alle relevante oplysninger om lejeforholdene, herunder deposita, restancer, forbrugsoplysninger, lejekontrakter etc.

Lejerne skal have samme oplysninger udleveret til brug for deres vurdering, hvilket indebærer grundig gennemgang og anonymisering af de relevante oplysninger.

Det kan være rigtig dyrt, hvis man ikke får overholdt GDPR. Se f.eks. Datatilsynets 2019-441-1480, hvor det kostede en bøde på 150.000 kr. at udlevere 424 USB-nøgler, der bl.a. indeholdte personnumre og helbredsoplysninger.

Indsigtsanmodninger fra beboere

Efter GDPR art. 15 har man ret til at få adgang til den persondata, som behandles om en. Mange administratorer oplever indsigtsanmodninger fra beboere som en stigende udfordring.

Der er mange typer af informationer som skal anonymiseres, herunder:

 • Venteliste og beboerlister
 • Lejekontrakter
 • Information vedr. huslejebetalinger og restancer
 • Beboerklager
 • Sager sendt til huslejenævn og beboerklagenævn
 • TV-overvågning
 • Billeder af beboer, etc.

AnteAnonymous er 10x hurtigere

Hvis du kan genkende nogle af de ovenstående opgaver, så kan Antes program være relevant for dig. 

Det lavet specifikt til at anonymisere og indeholder alle de værktøjer der er brug for, så du sparer tid og undgår brud på GDPR, når du anonymiserer PDF’er:

 • Automatisk genkendelse af persondata, endda på dansk
 • Alias-funktion
 • Find og erstat
 • OCR til scannede dokumenter
 • Lokalt program uden behov for databehandleraftale
 

Læs mere om AnteAnonymous her.

Theis Rasmussen

CEO & Co-Founder

Cand. jur.