AnteUdbudsret

Ante Udbudsret sikrer let og effektiv fremsøgning af udbudsretlige afgørelser.

“Efter jeg er begyndt at bruge Ante, bruger jeg afgørelser i væsentlig højere grad i mine argumenter.”

Mikkel, Udbudsjurist Rudersdal Kommune
Læs mere

AntePublic

Antes 'offentlige' platform, hvor frit tilgængelige domme og Antes egne sager, er søgbare.

I dag er Ante Public relevant for 2 fagområder:

  • Skat (alle SKM-numre)
  • Immaterialret (Sø- og Handelsretten)
Læs mere

AnteIn-House

Arbejder I med mange utrykte domme, kan I med Ante In-House få jeres eget private domsbibliotek i Ante's cloud, der aktiverer den latente værdi af jeres egne domme og skaber vidensdeling i organisationen.

Med en præcis søgemaskine og kort opsummering af sagernes indhold finder I hurtigt frem til de relevante afgørelser.

Læs mere
Ante In-House skærmbillede

Virksomheder der stoler på Ante

Hvorfor Ante?

Vi bringer jura ind i det 21. århundrede

Ante er en autoriseret retsinformationsvirksomhed, som arbejder for at skabe indsigt i lovgivning og retspraksis, for at bidrage til et mere retfærdigt samfund med lige adgang til loven.

Vi anvender moderne sprogteknologi til at foretage redaktion af domme og afgørelser, for at sikre overblik over gældende ret i et samfund hvor mængden af retsinformation er eksponensielt voksende.

Som virksomhed lægger vi meget vægt på at have en høj juridisk faglighed og samtidigt at lytte til vores brugere, da vi ikke kan være domæneeksperter på alle juridiske områder.

Med en baggrund i en dyb juridisk og teknisk erfaring er vores mission at gøre det nemmere for jurister at besvare juridiske tvivlspørgsmål.